0216 577 69 12

İnönü Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Orkidem Sokak 4/3 Ataşehir/İSTANBUL

info@timkayapi.com

2019-2021 Yatırım Programında İnşaat Sektörü İle İlgili Kararlar

Ana Sayfa»2019-2021 Yatırım Programında İnşaat Sektörü İle İlgili Kararlar

2019-2021 Yatırım Programında İnşaat Sektörü İle İlgili Kararlar

15 Temmuz 18 |

2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2018/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge kapsamında 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yer aldı.

Hükümet, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programını uygulayacak. 

Bu dönemde temel hedef olan ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel öncelikler olacak.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2019 Yılı Yatırım Programına yeni proje alınmayacak. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

Kaynak: 2019-2021 Yatırım Programında İnşaat Sektörü İle İlgili Kararlar