0216 577 69 12

İnönü Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Orkidem Sokak 4/3 Ataşehir/İSTANBUL

info@timkayapi.com

Kurumsal

Ana Sayfa»Kurumsal

Kurumsal

Vizyonumuz ;

Kurum devamlılığı prensibinde; kontrollü büyümeyi ve kendi gelişimimizi sürekli kılmak, yurt dışında başarılar elde edip, yurt içinde en iyi 300 inşaat firması arasında yer almaktır. 

Sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak, inşaat sektöründe benzersiz ve dinamik bir firma olmayı amaçlıyoruz.

 

Misyonumuz ;

Zor ve değişken ekonomik koşullarda, kaliteden asla ödün vermeden, muasır medeniyetler seviyesinde, çağdaş tutumumuzla taahhüt ettiğimiz projeleri taahhüt edilen zamanda, şartnamelerine uygun olarak, eksiksiz olarak teslim etmek.

İnşaat sektörüne; tecrübeli ve dinamik yapısıyla, yenilikleri işinin her alanına yansıtmak.

 

 

Temel İlkelerimiz ;

 • Her koşulda, dürüst ve ahlak çizgisinde ilerlemek,
 • Prensiplerimiz doğrultusunda, en iyiyi ve en kaliteliyi yapmak,
 • Güç dengesini sağlayarak, verimli çalışmak,
 • Tüzel enerjimizi tüm zaman dilimlerinde üst seviyede tutmak,
 • Projelerden edindiğimiz deneyimlerle her süreçte gelişmek,
 • Ekibimizin her üyesi ile kaliteden sorumlu olmak,
 • Yaratıcı ve farklı fikirlere açık olmak, 
 • En alttan en üste kadar, tek vücut olarak takım ruhu ile hareket etmek,

 

 

Kalite Politikamız ;

Taahhüt sahiplerinin beklentilerini anlamak, şartname ve standartlara uygun şekilde çalışarak, işimizde mükemmele ulaşmaktır.


Çevre Politikamız;

Hedefimiz; eksikliklerimizi gidermek, milli servet zayiatını düşünerek imalatlarımızda, geri dönüş ve tamirat işlerini en aza indirmek, verimliliği artırarak maliyetlerin düşmesini sağlamak ve bunu taahhüt sahiplerine yansıtmaktır.

 

Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz; ahlaki çerçevede, toplum değerlerinin ışığında, ulusal ve uluslararası şartnamelere uygun şekilde, resmi kurumlarla birliktelik sağlayarak ve toplumla iletişim içinde olarak koruyacağımızı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, şantiyelerin kurulması ve çalıştırılmasında; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını inşaat sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi, yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemi'mizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevre faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.

İSG Politikamız;

Firmamız; taahhüdümüzdeki tüm inşaat faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu, ana amaçları arasında değerlendirmektedir.

 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin minimumda tutularak, ortadan kaldırılmasını sağlanması,
 • Yasal mevzuat ve idari düzenlemelerin güncel takibinin yapılması ve uyulmasını,
 • Personel ve çalışanların eğitimlerini devamlı üst seviyede tutulmasını,  
 • Geliştirme amacıyla, edinilen İSG tecrübelerini firma içinde karşılıklı olarak paylaşılmasını,

Teminini ve idamesini taahhüt ederiz.